Beschikking Wet natuurbescherming, woningcomplex Denenburg, het Kleine Loo 91 tot en met 345, Vlamenburg 1 tot en met 37 en Denenburg 162 tot en met 234 te Den Haag

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Beschikking Wet natuurbescherming, woningcomplex Denenburg, het Kleine Loo 91 tot en met 345, Vlamenburg 1 tot en met 37 en Denenburg 162 tot en met 234 te Den Haag.

Meer informatie over deze bekendmaking:

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden aan woningen. De locatie betreft woningcomplex Denenburg, het Kleine Loo 91 tot en met 345, Vlamenburg 1 tot en met 37 en Denenburg 162 tot en met 234 te Den Haag.BezwaarDe beschikking is op 28 februari 2024 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 10 april 2024 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 01089096. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 02-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. prb-2024-2780

Gerelateerde berichten