Vertrokken met onbekende bestemming van Loo J.W.

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vertrokken met onbekende bestemming van Loo J.W..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft maakt bekend dat van de volgende persoon is besloten de bijhouding van de persoonslijsten op te schorten. Dit gebeurt op grond van artikel 2.22 wet BRP (wanneer er geen nieuw adres bekend is) en op grond van artikel 2.21 Wet BRP (wanneer het aannemelijk is dat betrokkene is vertrokken naar een bepaald land). Dit betekent dat hij/zij, vanaf de hieronder vermelde datum, niet meer staat ingeschreven op het bij de gemeente Delft laatst bekende adres en worden geregistreerd als vertrokken naar een (on)bekend land.Uitgeschreven naar een (on)bekend land per datum uitschrijving gemeente zijn:DATUM_BESCHIKKINGDATUMUITSCHRIJVINGGEMEENTEACHTERNAAMVOORLETTERSVOORVOEGSELGEBOREN_OP2024052216-04-2024LooJ.W.05-02-1995Uit onderzoek van de gemeente Delft is gebleken dat bovenstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven. Hij/zij heeft geen aangifte gedaan van adreswijziging of vertrek. Het adresonderzoek leverde geen nieuw adres in Nederland op.De registratie als vertrokken naar een (on)bekend land kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering, het aanvragen van een rijbewijs of paspoort en de opbouw van AOW.Bent u belanghebbende en vindt u het besluit om een bepaalde reden onjuist?Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Delft, ter attentie van Basisregistraties, postbus 78, 2600 ME Delft.Dit bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt én de gronden van het bezwaar. Vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee.

 

Onderwerp: Migratie en integratie | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 31-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. gmb-2024-233363

Gerelateerde berichten