Verleende reguliere omgevingsvergunning Loo 36a, 5388SB Nistelrode

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende reguliere omgevingsvergunning Loo 36a, 5388SB Nistelrode.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:het verduurzamen van de woning (vernieuwen gevels en kap)Verzenddatum: 4 januari 2024Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-BesluitenHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 11-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. gmb-2024-14566

Gerelateerde berichten