Omgevingsvergunning - Beschikking verleend regulier, Denenburg 120 tot en met 134, Vlamenburg 1 tot en met 35 en Het Kleine Loo 91 tot en met 345 te Den Haag

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning - Beschikking verleend regulier, Denenburg 120 tot en met 134, Vlamenburg 1 tot en met 35 en Het Kleine Loo 91 tot en met 345 te Den Haag.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Algemene informatieHet veranderen van de gevels van de woningen Denenburg 120 tot en met 134, Vlamenburg 1 tot en met 35 en Het Kleine Loo 91 tot en met 345 door het vervangen van de kozijnen ten behoeve van groot onderhoud Ons kenmerk: 202321787Stadsdeel:-Haagse HoutLocatie(s)Denenburg 120 tot en met 134, Vlamenburg 1 tot en met 35 en Het Kleine Loo 91 tot en met 345Datum bekendmaking besluit:19 december 2023Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatieU kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. BezwaarclausuleBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.BezwaarschriftVermeld in uw bezwaarschrift:-naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;-de datum en handtekening;-een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;-de argumenten voor bezwaar.VolmachtDient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorzieningBij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den HaagLocatie van de getoonde markers op de kaartDe activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.Meer informatie?Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. gmb-2023-552683

Gerelateerde berichten