Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (artikel 2:34i APV juncto artikel 4, lid 4 Alcoholwet) voor het ATB Winterfestijn op het terrein van ATB Vereniging Oldebroek, Sportlaan 1 in 't Loo Oldebroek

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (artikel 2:34i APV juncto artikel 4, lid 4 Alcoholwet) voor het ATB Winterfestijn op het terrein van ATB Vereniging Oldebroek, Sportlaan 1 in 't Loo Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De burgemeester heeft ontheffing verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken (artikel 2:34i APV juncto artikel 4, lid 4 Alcoholwet) in de kantine en op het terras tijdens de diverse activiteiten gedurende het ATB Winterfestijn op het terrein van de ATB Vereniging Oldebroek aan de Sportlaan 1 in 't Loo Oldebroek in de periode van 23 december 2023 t/m 30 december 2023 (67539, 18 december 2023).Heeft u vragen over deze ontheffing of wilt u de betreffende stukken inzien neemt u dan contact op met team Ruimte, cluster Vergunningen via telefoonnummer 0525-638200.Als u of een andere belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste te bevatten:- naam en adres;- datum;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;- de gronden van het bezwaar (motivering);- handtekening.Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. gmb-2023-543318

Gerelateerde berichten