Gemeente Bergeijk - Vastgesteld bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14'

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Bergeijk - Vastgesteld bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14'.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2023 het bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14' met identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUalo0113-VAST heeft vastgesteld. InhoudHet vastgestelde bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14' voorziet in de bouw van één vrijstaande woning. Een uitgebreide toelichting en onderbouwing van het plan vindt u in de toelichting op het bestemmingsplan. Inzage Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14', met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUalo0113-VAST, ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.BeroepVanaf donderdag 14 december 2023 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 23 november 2023 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. gmb-2023-533463

Gerelateerde berichten