Ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Loo - Stökskesweg, Bergeijk'

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Loo - Stökskesweg, Bergeijk'.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij op 12 december 2023 hebben besloten: -het bestemmingsplan 'Hoek Loo - Stökskesweg, Bergeijk' als ontwerp in procedure te brengen. Inhoud Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Loo - Stökskesweg, Bergeijk' voorziet in de realisatie van een logiesgebouw ten behoeve van de huisvesting van maximaal 80 arbeidsmigranten, op de locatie hoek Loo – Stökskesweg te Bergeijk. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is de ontwikkeling verder uitgelegd. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Loo - Stökskesweg, Bergeijk', met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPBfll1105-ONTW, ligt met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis, na het maken van een telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregen. Reageren Iedereen kan met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met cluster Ruimte op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. 8cd96a9d90302715256205b1fa4703b4

Gerelateerde berichten