Standplaatsvergunning - Besluiten, Het Kleine Loo 342 - Het Kleine Loo ter hoogte van huisnummer 342 te Den Haag

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Standplaatsvergunning - Besluiten, Het Kleine Loo 342 - Het Kleine Loo ter hoogte van huisnummer 342 te Den Haag.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Algemene informatie Het innemen van een oliebollenstandplaats ter hoogte van Het Kleine Loo huisnummer 342 in Den Haag. De standplaats heeft een totale oppervlakte van 15,15 m² (6,06 meter lengte en 2,5 meter breedte/diepte). De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 oktober 2024 tot en met 10 januari 2025.   Ons kenmerk: 00088GGB24 Categorie: -Grondgebruik: Standplaats oliebollen Stadsdeel: -Haagse Hout Locatie(s) Het Kleine Loo 342 - Het Kleine Loo ter hoogte van huisnummer 342 Datum bekendmaking besluit: 4 maart 2024 Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Bezwaarschrift Vermeld in uw bezwaarschrift: -naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; -de datum en handtekening; -een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; -de argumenten voor bezwaar. Volmacht Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorziening Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag Locatie van de getoonde markers op de kaart De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar. Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 7-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. 86f1b62562acbdfabd7765312926f373

Gerelateerde berichten