Apv vergunning - Besluiten, Vlamenburg - Vlamenburg tussen Hongarenburg en het Kleine Loo 206 te Den Haag

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Apv vergunning - Besluiten, Vlamenburg - Vlamenburg tussen Hongarenburg en het Kleine Loo 206 te Den Haag.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Algemene informatie Rectificatie bekendmaking het opnieuw bestraten van de rijweg, parkeervakken en trottoir en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van Vlamenburg tussen Hongarenburg en het Kleine Loo in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode 9 oktober 2023 tot en met 26 januari 2024.   Ons kenmerk: 01507IBA23 Categorie: -Opbreekvergunning: Kabels en leidingen Stadsdeel: -Haagse Hout Locatie(s) Vlamenburg - Vlamenburg tussen Hongarenburg en het Kleine Loo 206 Datum bekendmaking besluit: 2 oktober 2023 Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Bezwaarschrift Vermeld in uw bezwaarschrift: -naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; -de datum en handtekening; -een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; -de argumenten voor bezwaar. Volmacht Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorziening Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag Locatie van de getoonde markers op de kaart De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar. Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 19-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. 5e6fc5b6e056f9c3547736a48369d94b

Gerelateerde berichten