Besluit maatwerkvoorschriften m.b.t. ’t Loo 19, Heiloo

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit maatwerkvoorschriften m.b.t. ’t Loo 19, Heiloo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Heiloo maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 29 februari 2024 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf New York Pizza Delivery B.V. gelegen op de locatie 't Loo 19 in Heiloo. Het betreft maatwerkvoorschriften met betrekking tot het onderdeel vrijstelling vetafscheider. Datum van verzending besluit: 29 februari 2024. Rechtsbescherming U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten: • uw naam, adres, postcode en woonplaats; • de datum; • over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten); • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; • uw handtekening. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven Informatie/Besluit inzien Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-102 1300 (o.v.v. zaaknummer OMG-004800/DMS410759).

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 7-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. 4fa6500635ba3f4719781047c8acce78

Gerelateerde berichten